október, 2020

Medzinárodné keramické sympózium Kalinovo 2020