O mne

MgA. Milan Hanko

1981 Handlová, SVK

Zamestnanie :

2007-2022 pedagóg na ŠUP Josefa Vydru v Bratislave,

od r.2009 vedúci oddelenia Keramický dizajn

Štúdium :

1996 – 2000 ŠÚV Josefa Vydru v Bratislave

2000 – 2006 Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze,

Ateliér keramiky a porcelánu ( prof.V.Šerák , ak.soch.P. Knapek )

Stáže :

2005 DAMU – Praha, Ateliér alternativní scénografie (doc. Pavel Kalfus)

2005 Zagreb –Chorvátsko 2005 (prof. Damir Mataušić)

2003 Halle-Nemecko (Antie Scharfe )

Ocenenia:

2007 1.miesto v kategórii progresivní design na Grand Prix Mobitex

2006 Vynikající studentský design za porcelánový set OKA-MIH

2005 ČNB – návrh pamätnej striebornej mince k 100. výročiu narodenia

J.Wericha a Jiřího Voskovce(realizácia lícnej strany)

Spoločné výstavy:

2021  Slovenské fragmenty –  Slovenský inštitút v Prahe

2020  Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo , Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

2019  25 ROKOV CECHU SLOVENSKÝCH KERAMIKOV –  Mestské múzeum Pezinok

2019 KERAMIKA 3X, Galéria Limes Komárno

2018 BIENÁLE FORMA – Reinštalácia, Galéria Limes Komárno

2017 BIENÁLE FORMA, Galéria UMELKA Bratislava

2016 KABINET  Múzeum slovenskej keramickej plastiky v Modre

2013 MI-HA-ŠI Francúzky inštitút na Slovensku

2010 BRATIPRAHASLAVA Designblok, Praha

2010 Dni dizajnu v Poluse, Bratislava

2009 /WHITE YOUNG & FRESH/ Galéria Médium VŠVU, Bratislava

2008 Design Match – bienále dizajnu

2007 SUPERMARKET, Praha

SEZÓNA 07 , Bratislava, Košice

Český rozhlas Plzeň

Design centrum Brno

2006 Design centrum Praha, Lesov

2001 Design centrum Praha, Design centrum Brno, České Budějovice

Zastúpenie v zbierkach UPM, Praha

Samostatné výstavy:

2019 Dizajn štúdio ÚĽUV, Bratislava